forex trading logo

Home Rezultatele scolar 2014-2015

 

 

logo?coala Gimnazial? ,,N. I. Jilinschi Verne?ti

Localitatea Verne?ti; comuna Verne?ti; jude?ul Buz?u

Tel.:0238700380; fax: 0238511182; e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

 

 

REZULTATELE ?COLARE NREGISTRATE LA SFR?ITUL ANULUI ?COLAR

2014-2015

 

 COEFICIENTUL DE PROMOVARE 

 

 

 

a. La nivelul unit??ii cu personalitate juridic? 

 • Coeficientul de promovare la sfr?itul anului ?colar 2010 - 2011: 80,95%
 • Coeficientulpromovare n anul ?colar 2011-2012: 97,5%
 • Coeficientul de promovare n anul ?colar 2012-2013: 97,8%
 • Coeficientul den anul ?colar 2013-2014: 98,34%
 • Coeficientul den anul ?colar 2014-2015: 98.02%

  

b. n raport cu ciclul de nv???mnt   

 

 • Ciclul primar sem.I: 98,24%
 • Ciclul primar sem. al II-lea: 100%
 • Coeficientul de promovare la sf. anului ?colar: 100%

  

 • Ciclul gimnazial sem. I: 98,23%
 • Ciclul gimnazial sem. al II-lea: 95,25%
 • Coeficientul de promovare la sf. anului ?colar: 95,68%

 

 

c. La nivelul structurilor ?colii Verne?ti:

 

 • ?coala S?senii Noi coeficient de promovare sem.I: 100%
 • ?coala S?senii Noi coeficient de promovare al II-lea: 100%
 • Coeficientul de promovare la sf. anului ?colar: 100%

  

 • ?coala Verne?ti - coeficient de promovare sem.I: 98,23%
 • ?coala Verne?ti - coeficient de promovare sem.al II-lea: 95,25%
 • Coeficientul de promovare la sf. anului ?colar: 96,74%

1

 

 

 

 

2

 

 

SITUA?IA FRECVEN?EI ?I A MEDIILOR LA PURTARE

 

 

Clasa

 

Total absen?e

 

Din care motivate

 

Medii la purtare

 

Absen?e

nemotivate/elev

10

9

8

7

Sub 7

Preg?titoare

143

112

 

31/41

I

73

59

26 de calificative F.B.

14/26

a II-a

79

28

25 de calificative F.B.

51/25

a III-a

64

57

36 de calificative F.B.; 1 calificativ B

7/37

a IV-a

167

146

32 de calificative F.B.

21/36

a V-a

659

619

37

5

-

-

 

40/42

a VI-a

695

188

26

4

1

-

 

507/32

a VII-a

1605

803

17

8

3

3

 

802/32

a VIII-a

1679

1144

27

4

1

-

 

535/33 - 

TOTAL

5164

3156

107

21

5

3

 

/304 - 1,95

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

EVALUAREA NA?IONAL?  LA NIVELUL CLASELOR  II, IV, VI

            Acest examen s-a desf??urat n ?coala noastr? n conformitate cu Ordinul Ministrului MEN 3334-24.04.2014 ?i a procedurilor ISJ Buz?u. n urma desf??ur?rii n condi?ii optime a acestor examene au fost ob?inute urm?toarele rezultate:

ASPECTE POZITIVE

ASPECTE CARE POT FI MBUN?T??ITE

 • Perioada de sus?inere a EN (sfr?itul anului ?colar) a permis ca ntreaga materie sa fie parcurs? integral;
 • Modul de organizare ?i sus?inere a EN, n propriile unit??i ?colare, n propriile s?li de clas?, asigur? elevilor un mediu familial ?i diminueaz? nivelul de stresului generat de examen;
 • EN propuse la nivelul clasei a II-A, a IV a, a VI-a au condus la o mai mare implicare a elevilor n activitatea de nv??are;
 • Elevii au tratat cu maxim? seriozitate acest examen ?i au dovedit interese pentru abordarea unor itemi transdisciplinari
 • Instructajul motivant f?cut de administratorul de test i-a f?cut pe elevi s? n?eleag? modul n care se va desf??ura testul, importan?a pe care o are, atmosfera general? fiind una pl?cut?, neinhibant?.
 • Conceperea testelor n mod echilibrat, astfel nct acestea s? aib? acela?i grad de dificultate, f?r? s? existe diferen?e ntre itemii propu?i n cadrul celor dou? tipuri de teste;
 • Stabilirea unei eventuale echivalen?e ntre codurile itemilor ?i modul de notare utilizat frecvent n unit??ile ?colare, astfel nct p?rin?ii ?i elevii s? poat? aprecia mai u?or ?i eficient rezultatul evalu?rii na?ionale ?i s? se poat? identifica progresul/regresul  ?colar pentru fiecare elev;
 • Variantele de teste s? fie eventual tip?rite color astfel nct acestea s? devin? mult mai atractive pentru elevii care le vor rezolva;
 • La clasa a II-a s-a observat c? timpul de lucru nu a fost suficient, avnd n vedere m?rimea textului de la testul citit, ?i complexitatea cerin?elor de la testul de scris.

 

 
Joomla SEO powered by JoomSEF


Creat si Administrat de DatMedia Romania