forex trading logo

Home Rezultate Evaluare 2015

logoREZULTATELE ELEVILOR DE CLASA A VIII-A

LA EXAMENUL DE EVALUARE NATIONALA, 2015

 

PREZEN?A ELEVILOR LA EXAMENUL DE EVALUARE NA?IONAL?

 

 

Proba

Nr. de elevi

nscri?i

Nr. de elevi prezen?i

Nr. de elevi absen?i

Nr. de elevi elimina?i

Fete

B?ie?i

Fete

B?ie?i

Fete

B?ie?i

Fete

B?ie?i

Limba romn?

18

7

18

7

-

-

-

-

Matematic?

18

7

18

7

-

-

-

-

TOTAL

25

25

-

-

 

n concluzie, prezen?a elevilor la acest examen de Evaluare na?ional? a fost de 100 %.

 

SITUA?IE STATISTIC? PE DISCIPLINE ?I PE TRAN?E DE MEDII

Rezultate nregistrate la limba ?i literatura romn?

Nr. de elevi evalua?i

Note sub 5

 

5-5,99

 

6-6,99

 

7-7,99

 

8-8,99

 

9-9,99

 

10

25

-

2

4

4

5

10

-

Concluzii:

 • Din p?cate, 2 elevi au ob?inut note cuprinse n intervalul 5-5,99, situa?ie care poate fi explicat? prin lipsa de aten?ie a acestor elevi n rezolvarea minimal? a subiectelor propuse n cadrul acestei probe;
 • 76% dintre elevi au ob?inut note peste 7, iar 10 elevi (40%) au ob?inut note cuprinse ntre 9 ?i 9,99;
 • Media acestei probe a fost de 8,21;
 • Coeficientul de promovare la limba ?i literatura romn? 100%.

 

Rezultate nregistrate la matematic?

Nr. de elevi evalua?i

Note sub 5

 

5-5,99

 

6-6,99

 

7-7,99

 

8-8,99

 

9-9,99

 

10

25

4

4

3

2

7

5

-

Concluzii:

 • 4 dintre elevii care au sus?inut examenul la aceast? disciplin? au ob?inut note sub 4; aceste rezultate extrem de slabe nregistrate sunt identice cu cele  ob?inute  la simul?rile la matematic?;
 • De?i tot anul ?colar au fost organizate ore de preg?tire suplimentar?, elevii clasei a VIII-a nu au participat n num?r ridicat la acestea chiar dac? periodic p?rin?ii acestora au fost n?tiin?a?i;
 • 7 elevi (28 %) au ob?inut note ntre 5 ?i 6,99, situa?ie care reflect? superficialitatea cu care unii elevi s-au preg?tit ?i au acordat aten?ie acestei discipline sau acestui examen de evaluare na?ional?; 56 % dintre elevi au ob?inut note ntre 7 ?i 9,99. Nu a fost ob?inut? nicio not? de 10.
 • Media acestei probe a fost de 7,05;
 • Coeficientul de promovare la matematic? 84%.
 • Nivelul general de preg?tire a acestor elevi s-a dovedit a fi unul mediu.
 • de evaluare na?ional?; 56 % dintre elevi au ob?inut note ntre 7 ?i 9,99. Nu a fost ob?inut? nicio not? de 10.
 • Media acestei probe a fost de 7,05;
 • Coeficientul de promovare la matematic? 84%.
 • Nivelul general de preg?tire a acestor elevi s-a dovedit a fi unul mediu.

 

Rezultatele finale pe tran?e de medii la Evaluarea na?ional? - iunie 2015

 

Tran?e de medii la Evaluarea na?ional?

Nr. de elevi

Sub 5

2

5 - 5,99

2

6 6,99

6

7 7,99

1

8 8,99

8

9 - 10

6

 
 
 
1
 
 

Rezultatele finale pe tran?e de medii la Admitere la liceu, iunie iulie 2015

 

Tran?e de medii la

admitere

Nr. de elevi

Fete

B?ie?i

Sub 5

-

1

5 - 5,49

1

-

5,50 - 5,99

2

-

6,00 6,49

1

-

6,50 6,99

2

3

7 7,49

-

-

7,50 7,99

1

-

8 8,49

3

-

8,50 8,99

2

3

9 9,49

2

-

9,50 - 10

4

-

 
 

 


2
3 

Din analiza tran?elor de medii pentru Admiterea n liceu 2015, putem observa c? n propor?ie de 96% elevii ?colii noastre au medii de peste 5,00 dar ca un aspect mai pu?in mbucur?tor este acela c? un doar 6 elevi (24%) au media cuprins? ntre 9,00 ?i 10. 
Joomla SEO powered by JoomSEF


Creat si Administrat de DatMedia Romania