logoŞcoala Gimnazială ,,N. I. Jilinschi” Verneşti

Localitatea Verneşti; comuna Verneşti; judeţul Buzău

Tel.:0238700380; fax: 0238511182; e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.">Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

 

 

REZULTATELE ȘCOLARE ÎNREGISTRATE LA SFÂRȘITUL ANULUI ȘCOLAR

2014-2015

 

 COEFICIENTUL DE PROMOVARE 

 

 

 

a. La nivelul unităţii cu personalitate juridică 

 • Coeficientul de promovare la sfârșitul anului școlar 2010 - 2011: 80,95%
 • Coeficientulpromovare în anul școlar 2011-2012: 97,5%
 • Coeficientul de promovare în anul școlar 2012-2013: 97,8%
 • Coeficientul deîn anul școlar 2013-2014: 98,34%
 • Coeficientul deîn anul școlar 2014-2015: 98.02%

  

b. În raport cu ciclul de învăţământ   

 

 • Ciclul primar sem.I: 98,24%
 • Ciclul primar sem. al II-lea: 100%
 • Coeficientul de promovare la sf. anului şcolar: 100%

  

 • Ciclul gimnazial sem. I: 98,23%
 • Ciclul gimnazial sem. al II-lea: 95,25%
 • Coeficientul de promovare la sf. anului şcolar: 95,68%

 

 

c. La nivelul structurilor Şcolii Verneşti:

 

 • Şcoala Săsenii Noi – coeficient de promovare sem.I: 100%
 • Şcoala Săsenii Noi – coeficient de promovare al II-lea: 100%
 • Coeficientul de promovare la sf. anului şcolar: 100%

  

 • Şcoala Verneşti - coeficient de promovare sem.I: 98,23%
 • Şcoala Verneşti - coeficient de promovare sem.al II-lea: 95,25%
 • Coeficientul de promovare la sf. anului şcolar: 96,74%

1

 

 

 

 

2

 

 

SITUAŢIA FRECVENŢEI ŞI A MEDIILOR LA PURTARE

 

 

Clasa

 

Total absenţe

 

Din care motivate

 

Medii la purtare

 

Absenţe

nemotivate/elev

10

9

8

7

Sub 7

Pregătitoare

143

112

 

31/41 –

I

73

59

26 de calificative F.B.

14/26 –

a II-a

79

28

25 de calificative F.B.

51/25 –

a III-a

64

57

36 de calificative F.B.; 1 calificativ B

7/37 –

a IV-a

167

146

32 de calificative F.B.

21/36 –

a V-a

659

619

37

5

-

-

 

40/42 –

a VI-a

695

188

26

4

1

-

 

507/32 –

a VII-a

1605

803

17

8

3

3

 

802/32 –

a VIII-a

1679

1144

27

4

1

-

 

535/33 - 

TOTAL

5164

3156

107

21

5

3

 

/304 - 1,95

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

EVALUAREA NAŢIONALĂ  LA NIVELUL CLASELOR  II, IV, VI

            Acest examen s-a desfăşurat în şcoala noastră în conformitate cu Ordinul Ministrului MEN 3334-24.04.2014 şi a procedurilor ISJ Buzău. În urma desfăşurării în condiţii optime a acestor examene au fost obţinute următoarele rezultate:

ASPECTE POZITIVE

ASPECTE CARE POT FI ÎMBUNĂTĂŢITE

 • Perioada de susţinere a EN (sfârşitul anului şcolar) a permis ca întreaga materie sa fie parcursă integral;
 • Modul de organizare şi susţinere a EN, în propriile unităţi şcolare, în propriile săli de clasă, asigură elevilor un mediu familial şi diminuează nivelul de stresului generat de examen;
 • EN propuse la nivelul clasei a II-A, a IV –a, a VI-a au condus la o mai mare implicare a elevilor în activitatea de învăţare;
 • Elevii au tratat cu maximă seriozitate acest examen şi au dovedit interese pentru abordarea unor itemi transdisciplinari
 • Instructajul motivant făcut de administratorul de test i-a făcut pe elevi să înţeleagă modul în care se va desfăşura testul, importanţa pe care o are, atmosfera generală fiind una plăcută, neinhibantă.
 • §Conceperea testelor în mod echilibrat, astfel încât acestea să aibă acelaşi grad de dificultate, fără să existe diferenţe între itemii propuşi în cadrul celor două tipuri de teste;
 • §Stabilirea unei eventuale echivalenţe între codurile itemilor şi modul de notare utilizat frecvent în unităţile şcolare, astfel încât părinţii şi elevii să poată aprecia mai uşor şi eficient rezultatul evaluării naţionale şi să se poată identifica progresul/regresul  şcolar pentru fiecare elev;
 • §Variantele de teste să fie eventual tipărite color astfel încât acestea să devină mult mai atractive pentru elevii care le vor rezolva;
 • §La clasa a II-a s-a observat că timpul de lucru nu a fost suficient, având în vedere mărimea textului de la testul citit, şi complexitatea cerinţelor de la testul de scris.

 

Top