MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICEsc

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,N.I.JILINSCHI” VERNEŞTI

Telefon: 0238700380; e-mail: sam2vernesti@ yahoo.com

                                                                             

 

COMISIILE DE LUCRU/COMISIILE METODICE

An şcolar 2015-2016


 

 • ØCOMISIA PENTRU CURRICULUM
  • Petcu Graţiela – preşedinte
  • Fruja Ecaterina – coordonator programe şi proiecte educative; responsabilul comisiei diriginţilor
  • Urjan Maria – responsabil comisia metodică a educatoarelor
  • Mănescu Cristinela - responsabil comisia metodică a învăţătorilor
  • Rajka Carmen -  responsabil comisia metodică ,,Limbă şi comunicare’’
  • Dabija Iuliana - responsabil comisia metodică ,,Matematică. Ştiinţe. Tehnologii’’
  • Constantin Marius - responsabil comisia metodică ,,Om şi societate. Arte’’
  • Ralea Mihaela – responsabil CEAC


 

 

 

 • ØCOMISIILE METODICE
  • §Comisia educatoarelor 

Urjan Maria – responsabilul comisiei; responsabil pt. activităţile de mentorat la nivelul comisiei 

Membri: 

Arsene Veronica 

Manea Cristina 

Badiu Mihaela 

Dăniţă Rodica 

 

 

 • §Comisia învăţătoarelor 

Mănescu Cristinela – responsabilul comisiei; responsabil pt. act. de mentorat la nivelul comisiei 

Membri: 

Ralea Mihaela 

Dascălu Monica 

Toader Loredana 

Pinghel Daniela 

Dedu Iuliana 

Ivaşcu Ana 

Pavel Cătălin 

 

 • §Comisia ,,Limbă şi comunicare” 

Rajka Carmen – responsabilul comisiei; responsabil pt. act. de mentorat la nivelul comisiei 

Membri: 

Gheorghe Lorena 

Constantin Silvia 

Stângă Angelica


 

 • §Comisia ,,Matematică şi ştiinţe. Tehnologii”

Dabija Iuliana – responsabilul comisiei; responsabil pt. act. de mentorat la nivelul comisiei

Membri:

Roman Victor

Fruja Ecaterina

Păun Mariana

Mitrea Liliana

Falnicu Daniela

 

 • §Comisia ,,Om şi societate. Educaţie fizică şi sport. Arte”

Constantin Marius – responsabilul comisiei; responsabil pt. act. de mentorat la nivelul comisiei

Membri:

Petcu Graţiela

Arsene Ion

Crăciun Aurel

Stancu Angela

Cocoş Aurelia

 

 • §Comisia diriginţilor

Fruja Ecaterina – responsabilul comisiei; coordonator de programe şi proiecte educative; diriginte clasa a VII-a

Membri:

Constantin Marius– diriginte clasa a V-a A

Roman Victor – diriginte clasa a V-a B

Gheorghe Lorena – diriginte clasa a VI-a A

Crăciun Aurel  – diriginte clasa a VI-a B

Fruja Ecaterina – diriginte clasa a VII-a

Păun Mariana – diriginte clasa a VIII-a A

Constantin Silvia – diriginte clasa a VIII-a B

 

 

 

 

 • ØCOMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
 • Ralea Mihaela – coordonator CEAC; responsabil cu accesarea aplicației http://aracip.calitate.eu și cu inițializarea RAEI aferent anului școlar 2014-2015; cadru didactic format în cadrul proiectului ,,Sprijin pentru unitățile școlare în implementarea manualului de evaluare internă a calității în educație”
 • Petcu Grațiela – director Școala Gimnazială Vernești; responsabil cu accesarea aplicației http://aracip.calitate.eu și cu inițializarea RAEI aferent anului școlar 2014-2015; cadru didactic format în cadrul proiectului ,,Sprijin pentru unitățile școlare în implementarea manualului de evaluare internă a calității în educație”
 • Fruja Ecaterina – profesor; membru
 • Rajka Carmen – profesor; membru
 • Urjan Maria – educatoare; membru
 • Crăciun Aurel – membru; reprezentantul organizației sindicale
 • Dascălu Monica - membru; reprezentantul Comitetului de părinţi
 • Roman Costel – reprezentantul administraţiei locale
 • .............. – elevă clasa a VIII-a; reprezentantul elevilor.

 

 

 • ØCOMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI REDUCEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR
  • Petcu Graţiela – responsabil
  • Fruja Ecaterina – coordonator programe şi proiecte educative
  • Badiu Mihaela – responsabilă la nivelul structurii GPN+Școala Primară Săsenii Noi
  • Dăniță Rodica - responsabilă la nivelul structurii GPN Nișcov
  • Pinghel Daniela – responsabilul activității la nivelul ciclului primar
  • Roman Victor - responsabilul activității la nivelul ciclului gimnazial
  • Dabija Iuliana
  • Constantin Marius
  • Oană Georgeta – reprezentantul Comitetului de părinți din școală
  • Reprezentantul Postului de Poliție Vernești

 

 • ØCOMISIA PENTRU MONITORIZAREA FRECVENŢEI ELEVILOR, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ȘI A ABONDONULUI  ȘCOLAR
  • Dascălu Monica – responsabil
  • Fruja Ecaterina – coordonator programe şi proiecte educative
  • Badiu Mihaela – responsabilă la nivelul structurii GPN+Școala Primară Săsenii Noi
  • Dăniță Rodica - responsabilă la nivelul structurii GPN Nișcov
  • Pinghel Daniela – responsabilul activității la nivelul ciclului primar
  • Roman Victor - responsabilul activității la nivelul ciclului gimnazial
  • Dabija Iuliana
  • Constantin Marius
  • Oană Georgeta – reprezentantul Comitetului de părinți din școală
  • Reprezentantul Postului de Poliție Vernești

 

 • ØCOMISIA TEHNICĂ DE PREVENIRE ŞI ACȚIUNE ÎN CAZUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
 • Preşedinte: Petcu Graţiela
 • Secretar: Dascălu Monica
 • Membri: Stancu Angela; Crăciun Aurel; Roman Victor; Toader Loredana; Badiu Mihaela; Pavel

               Cătălin; Manea Cristina; Dăniţă Rodica; Chiriță Madi; Chiriță Felicia; Mihalcea Elena;    

               Copoiu Stelică; Mihai Gheorghiță; Petre Constantin

                          

 • §Subcomisia pentru organizarea exercițiilor de evacuare în situații de urgență: Stancu Angela; Crăciun Aurel; Toader Loredana; Manea Cristina; Badiu Mihaela; Dăniţă Rodica.

 

 • ØCOMITETUL DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ
 • Crăciun Aurel - preşedinte
 • Mihalcea Elena – secretar
 • Membri: dr. primar Medicina muncii Olga Negoiță; Fruja Ecaterina;Mitrea Liliana; Ivașcu Ana

               (responsabilă ciclul primar); Arsene Veronica (nivel preşcolar); Stîngă Angelica (nivel

               gimnazial).

În anul şcolar 2015-2016 persoanele delegate pentru acordarea primului ajutor sunt:

 • SCHIMBUL I:    Chiriţă Madi

                                    Ivaşcu Ana/Mitrea Liliana

                                    Cadrele didactice de serviciu pe şcoală conform graficului

 • SCHIMBUL al II-lea: Mihalcea Elena

                                             Fruja Ecaterina/Mitrea Liliana

                                             Cadrele didactice de serviciu pe şcoală conform graficului  

 

 • ØCOMISIA PENTRU PERFECŢIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI
  • Păun Mariana – coordonatorul comisiei
  • Urjan Maria – membru
  • Mănescu Cristinela – membru
  • Constantin Marius – membru
  • Rajka Carmen - membru

 

 • ØCOMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI ȘI ASIGURAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ
  • Dabija Iuliana – coordonatorul comisiei
  • Urjan Maria – membru; responsabil nivel preșcolar
  • Ralea Mihaela – membru; responsabil nivel primar
  • Fruja Ecaterina - membru; responsabil nivel gimnazial
  • Dăniță Rodica – responsabilă GPN Nișcov
  • Badiu Mihaela - responsabilă GPN+Școala Primară Săsenii Noi

 

 • ØCOMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE
  • Fruja Ecaterina – coordonatorul comisiei
  • Urjan Maria – membru
  • Ralea Mihaela – membru
  • Crăciun Aurel - membru
  • Constantin Marius – membru
  • Constantin Silvia - membru
  • Falnicu Daniela - membru

 

 • ØCOMISIA CONSILIERE, ORIENTARE ȘI ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
  • Fruja Ecaterina – coordonatorul comisiei
  • Membri: Urjan Maria; Dăniță Rodica; Manea Cristina; Badiu Mihaela; Arsene Veronica; Dedu Iuliana; Ralea Mihaela; Dascălu Monica; Ivașcu Ana; Pinghel Daniela; Toader Loredana; Mănescu Cristinela; Pavel Cătălin; Constantin Marius; Roman Victor; Gheorghe Lorena; Crăciun Aurel; Păun Mariana; Constantin Silvia

 

 • ØCOMISIA PENTRU ORGANIZAREA OLIMPIADELOR, CONCURSURILOR ŞCOLARE ŞI A COMPETIŢIILOR SPORTIVE
  • Petcu Graţiela – coordonatorul comisiei
  • Manea Cristina – responsabil ciclul preşcolar
  • Dedu Iuliana – responsabil ciclul primar
  • Constantin Sivia – responsabil ciclul gimnazial
  • Fruja Ecaterina
  • Crăciun Aurel – responsabilul organizării/participării la competiţiile sportive
  • Stancu Angela – responsabilul organizării/participării la competiţiile sportive

 

 • ØCOMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII
  • Gheorghe Lorena – coordonatorul comisiei
  • Membri: Cocoș Angela; Constantin Marius; Rajka Carmen; Stîngă Angelica; Falnicu Daniela

  

 • ØCOMISIA PENTRU INVENTARIEREA ANUALĂ A PATRIMONIULUI
 • Preşedinte: Mihalcea Elena
 • Membri:  Fruja Ecaterina; Crăciun Aurel; Roman Victor; Copoiu Stelică; Fronescu Stelică

 

 • ØCOMISIA PENTRU RECEPŢIE BUNURI
 • Fruja Ecaterina – responsabil comisie
 • Chiriţă Madi
 • Mihalcea Elena

 

 • ØCOMISIA PENTRU CASARE ȘI VALORIFICARE A BUNURILOR REZULTATE
 • Chiriţă Madi – preşedinte
 • Roman Victor – membru
 • Mihalcea Elena - membru

 

 • ØCOMISIA PENTRU GESTIONAREA BUNURILOR
  • Chiriţă Madi – gestionar
  • Urjan Maria – membru; responsabilă GPN Vernești
  • Dăniţă Rodica – membru; responsabilă GPN Nișcov
  • Badiu Mihaela – membru; responsabilă GPN+Școala Primară Săsenii Noi

 

 • ØCOMISIA PENTRU ORGANIZAREA EXAMENELOR ȘI A EVALUĂRILOR NAȚIONALE
  • Petcu Graţiela – director
  • Chiriţă Felicia – secretar
  • Păun Mariana - diriginte clasa a VIII-a B
  • Constantin Silvia – dirigintă clasa a VIII-a B
  • Toader Loredana – înv. clasa a II-a
  • Ivașcu Ana - înv. clasa a II-a
  • Mănescu Cristinela - înv. clasa a II-a
  • Pavel Cătălin – înv. Școala Săsenii Noi
  • Gheorghe Lorena – diriginte clasa a VI-a A
  • Crăciun Aurel - diriginte clasa a VI-a B
  • Mihalcea Elena – informatician

  

 • ØCOMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU ELEVI (AJUTOARE OCAZIONALE)
  • Dedu Iulia – Responsabilul comisiei
  • Pinghel Daniela – membru
  • Stîngă Angelica – membru
  • Chiriţă Felicia – membru
  • Mihalcea Elena - membru

  

 • ØCOMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR ŞCOLARE (cataloage, condică de prezenţă etc.) ȘI A ACTELOR DE STUDII
  • Petcu Graţiela - director
  • Stîngă Angelica – responsabil completarea condicii de prezență la gimnaziu
  • Pinghel Daniela - responsabil completarea condicii de prezență la nivelul ciclului primar
  • Mihalcea Elena – responsabil cu condica de prezenţă zilnică
  • Chiriţă Felicia – responsabil cu arhiva şcolii

  

 • ØCOMISIA PENTRU ELEVII CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE

 • Constantin Silvia – responsabil comisie
 • Dedu Iuliana - membru
 • Dăniţă Rodica – membru
 • Pavel Cătălin – membru
 • Manea Cristina - membru

 

 • ØCOMISIA PENTRU RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI ȘCOLARE
 • Chiriţă Felicia – secretar
 • Arsene Veronica – educatoare GPN Verneşti
 • Manea Cristina – educatoare GPN Verneşti
 • Urjan Maria – educatoare GPN Verneşti
 • Dăniţă Rodica – educatoare GPN Nişcov
 • Badiu Mihaela – educatoare GPN Săsenii Noi

 

 • ØCONSILIUL CENTRULUI DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
  • Petcu Graţiela – director
  • Constantin Silvia – profesor documentarist
  • Fruja Ecaterina – coordonator programe şi proiecte educative
  • Chiriţă Mădălina – bibliotecară
  • Nuţă Răzvan – reprezentanta comunităţii locale
  • Cosma Mihaela - reprezentanta comunităţii locale
  • Prof. pr. Nedelcu Ionuţ – Preot Parohia II Verneşti
  • Năstase Daniel – Primarul comunei Verneşti

 

 ØCOMISIA PENTRU EDUCAŢIE SANITARĂ

  • Mitrea Liliana – responsabilul comisiei
  • Fruja Ecaterina – coordonator programe şi proiecte educative
  • Dabija Iuliana - responsabil la nivelul ciclului gimnazial
  • Dedu Iuliana - responsabil la nivelul ciclului primar
  • Manea Cristina - responsabil la nivelul ciclului preşcolar
  • Dr. Câmpeanu Gina
  • Dr. Pleşa Cristinela

 

 • ØCOMISIA PENTRU      EDUCAŢIE RUTIERĂ
  • Dascălu Monica – responsabilul comisiei
  • Crăciun Aurel – responsabil ciclul gimnazial
  • Dascălu Monica - responsabil ciclul primar
  • Badiu Mihaela
  • Stancu Angela
  • Fronescu Stelică – şofer
  • Reprezentantul Postului de Poliţie Verneşti

 

 • ØCOMISIA DE SPRIJIN A BIBLIOTECII
 • Chiriță Madi - bibliotecară
 • Gheorghe Lorena – profesor lb. română
 • Constantin Silvia – profesor lb. română
 • Stîngă Angelica – profesor lb. engleză
 • Rajka Carmen – profesor lb. franceză
 • Arsene Veronica – educatoare
 • Ivaşcu Ana – profesor pt. învăţământul primar

 

 • ØCOMISIA PENTRU EDUCAŢIE CIVICĂ EUROPEANĂ ŞI EDUCAŢIE PENTRU CETĂŢENIE DEMOCRATICĂ
  • Petcu Graţiela – director; coordonator Programul ,,Agenda Europa’’
  • Arsene Ion – profesor de istorie şi CCV
  • Arsene Veronica – educatoare
  • Stângă Angelica – profesor de limba şi literatura engleză
  • Falnicu Daniela – responsabil proiecte educative europene
  • Chiriţă Madi – bibliotecară
  • Mihalcea Elena – laborant informatică

 

 • ØCOMISIA PENTRU VOLUNTARIAT
  • Petcu Graţiela – director
  • Fruja Ecaterina – coordonator programe şi proiecte educative
  • Pr. Constantin Marius
  • Gheorghe Lorena
  • Urjan Maria
  • Ralea Mihaela
  • Dascălu Monica
  • Mihalcea Elena

  

 • ØCOMISIA PENTRU PROGRAMUL ,,LAPTELE ŞI CORNUL’’
  • Prof. Graţiela Petcu – director
  • Chiriţă Madi – coordonatorul comisiei
  • Toader Loredana – responsabil ciclul primar
  • Păun Mariana – responsabil ciclul gimnazial
  • Badiu Mihaela – responsabil G.P.N. Săsenii Noi + Școala Primară Săsenii Noi
  • Urjan Maria – responsabil G.P.N. Verneşti
  • Dăniţă Rodica – responsabil G.P.N. Nişcov

  

 • ØCOMISIA PENTRU CONTROL MANAGERIAL INTERN
  • Roman Victor – președinte
  • Ralea Mihaela - vicepreședinte
  • Urjan Maria - secretar
  • Chiriță Felicia – secretară; contabil șef; membru
  • Mihalcea Elena – laborant; administrator; membru
  • Chiriță Madi – bibliotecară; gestionar; membru

 

 • ØCOMISIA PENTRU GESTIONARE SIIIR
  • Petcu Graţiela – responsabilul comisiei; director
  • Mihalcea Elena
  • Chiriţă Felicia

  

 • ØCOMISIA PENTRU ESTETIZARE
  • Petcu Graţiela – director
  • Mihalcea Elena
  • Chiriţă Madi
  • Copoiu Stelică
  • Fronescu Stelian
  • Barac Gloria
  • Tudor Georgeta
  • Pogan Liliana
  • Chiosa Rozica
  • Petre Constantin
  • Constantin Gheorghiţă

  

 • ØCOMISIA PENTRU COMUNICARE ȘI PROMOVARE A IMAGINII ŞCOLII
  • Petcu Graţiela – director
  • Fruja Ecaterina - coordonator programe şi proiecte educative
  • Dascălu Monica
  • Dedu Iuliana
  • Ivaşcu Ana
  • Ralea Mihaela
  • Oană Georgeta

 

 • ØCOMISIA PARITARĂ
  • Petcu Graţiela – director
  • Fruja Ecaterina - coordonator programe şi proiecte educative
  • Crăciun Aurel – lider de sindicat Școala Gimnazială Verneşti
  • Roman Victor
  • Mănescu Cristinela
  • Cosma Elena – reprezentantul Comitetului de părinţi din şcoală
  • Ralea Mihaela – reprezentantul Comitetului de părinţi din şcoală

 

 • ØCOMISIA PENTRU REDACTAREA REVISTELOR ŞCOLARE ,,MILLENIUM’’ ŞI ,,GLASUL PĂDURII’’
  • Petcu Graţiela
  • Fruja Ecaterina
  • Gheorghe Lorena
  • Constantin Silvia
  • Urjan Maria
  • Manea Cristina
  • Mănescu Cristinela
  • Mihalcea Elena

 


Top