BULETIN INFORMATIV PRIVIND APLICAREA

 

LEGII 544/2001 ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016

 

 

 

Conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul accesul la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, Școala Gimnazială ,,N.I.Jilinschi” Vernești funcţionează potrivit:

 

 • Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea unitatilor de invatamant preuniversitar, conform OMECS nr. 5114/ 2014.

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICEsc

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,N.I.JILINSCHI” VERNEŞTI

Telefon: 0238700380; e-mail: sam2vernesti@ yahoo.com

 Nr. 1752/29.09.2015                                       

 

BULETIN INFORMATIV PRIVIND APLICAREA

LEGII 544/2001 ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016

 

 

Conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul accesul la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, Școala Gimnazială ,,N.I.Jilinschi” Vernești funcţionează potrivit:

 

 • Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea unitatilor de invatamant preuniversitar, conform OMECS nr. 5114/ 2014.

 

Coordonate de contact:

 

            ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,N.I.JILINSCHI” VERNEŞTI

 

            Telefon: 0238700380; fax: 0238700380

 

            e-mail: sam2vernesti@ yahoo.com

 

 

 

            Pentru a vă asigura că mesajele dvs. ajung la persoanele potrivite și pentru a primi răspunsuri prompte, vă rugăm luați notă de următoarele:

 

Contactați Serviciul Secretariat pentru:

 

 • Eliberare acte studii
 • Eliberare adeverințe
 • Depunere cereri

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,N.I.JILINSCHI” VERNEŞTI

 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII

 

 • PETCU GRAȚIELA
 • FRUJA ECATERINA
 • URJAN MARIA
 • DASCĂLU MONICA
 • POPESCU CONSTANTIN
 • NUȚĂ RĂZVAN
 • TOADER MARIAN
 • RALEA MIHAELA
 • COSMA MIHAELA

 

DIRECTOR: PETCU GRAȚIELA                                                SECRETAR:  CHIRIȚĂ FELICIA

 

 

  RELAŢII CU PRESĂ – PETCU GRAȚIELA

RELAŢII RESURSE UMANE – CHIRIȚĂ FELICIA

 Eliberare acte de studii, adeverințe, înregistrare cereri: CHIRIȚĂ FELICIA

 

 

 

            Pentru audienţe la directorul  unității de învățământ se depune o solicitare - în scris - la Serviciul secretariat sau în funcție de programul zilnic, audiența este obținută pe loc.

 

            În cererile scrise de primire în audienţă se vor menţiona:

 

 • datele de identificare ale solicitantului;
 • datele de contact – telefon, adresă poştală, adresa de email;
 • descrierea problemei pentru care se solicită audienţa;

 

            Solicitantul va fi contactat telefonic pentru a i se comunica data şi ora la care se poate prezenta pentru audienţă.

 

 

 

 

            În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, informaţiile de interes public exceptate de la comunicare sunt:

 

  üInformaţii cu privire la datele personale ale angajaților;

 

  üInformaţii clasificate potrivit legii.

 

 

 

MODALITĂŢI DE CONTESTARE:

 

 

 

            Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate, sunt prevăzute în art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, şi anume reclamaţia  se  depune la  secretariatul unității,  în  termen  de 30  de  zile.

 

 

 

 

 

 

 

Top