forex trading logo

Home Decizie numire CEAC 2015-2016


MINISTERUL EDUCA?IEI ?I CERCET?RII ?TIIN?IFICElogo

?COALA GIMNAZIAL? ,,N.I.JILINSCHI VERNE?TI

Localitatea Verne?ti; com. Verne?ti; jud. Buz?u

Telefon: 0238700380; e-mail: sam2vernesti@ yahoo.com


DECIZIA nr. 17 din 21.09.2015

privind constituirea Comisiei pentru evaluarea ?i asigurarea calit??ii

 

Avnd n vedere:

 • Regulamentul de organizare ?i func?ionare al unit??ilor de inv???mnt preuniversitar aprobat prin OMECS 5115/2014;
 • Legea educa?iei na?ionale 1/2011;
 • Ordonan?a de Urgen?? a Guvernului nr. 75 din 12/07/2005 privind asigurarea calit??ii educa?iei, aprobat? cu complet?ri ?i modific?ri de Legea nr. 87/13.04.2006, cu modific?rile ulterioare;
 • H.G. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentul de Organizare ?i Func?ionare al Agen?iei Romne de Asigurare a Calit??ii n nv???mntul Preuniversitar;
 • H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare si func?ionare
 • HG nr 1534/2008 privind aprobarea standardelor de referin?? ?i indicatorilor de performan?? pentru evaluarea ?i asigurarea calit??ii n nv???mntul preuniversitar;
 • Hot?rrea Consiliului de administra?ie, ntrunit n ?edin?? n ziua de 21.09.2015 ?i consemnat n registrul de procese verbale ale acestuia;
 • Hot?rrea Consiliului Local Verne?ti nr.38/2015.

 

n temeiul:

 • Decizia ISJ Buz?u nr. 894/01.08.2014.

 

Directorul ?colii Gimnaziale N.I. Jilinschi Verne?ti, jude?ul Buz?u, prof. Petcu Gra?iela

 

DECIDE:

  Art.1. n anul ?colar 2015-2016 se constituie Comisia pentru evaluarea ?i asigurarea calit??ii n urm?toarea componen??:

 1. 1.Ralea- profesorpentru nv???mntul primar; coordonator CEAC
 2. 2.Petcu Gra?iela profesor; director ?coala Verne?ti; membru
 3. 3.Fruja Ecaterina profesor; coordonatorul pentru proiecte ?i programe educative ?colare ?i extra?colare; membru
 4. 4.Rajka Carmen - profesor; membru
 5. 5.Constantin Silvia - profesor; membru
 6. 6.Urjan Maria profesor pentru nv???mntul pre?colar; membru
 7. 7.Cr?ciun Aurel - profesor; membru; reprezentantul sindicatului
 8. 8.Dasc?lu Monica - membru; reprezentantul Comitetului de p?rin?i
 9. 9.Roman Costel reprezentantul administra?iei locale
 10. 10.Cosma Elena elev? clasa a VII-a; reprezentantul elevilor.

   Art.2. Serviciul de secretariat contabilitate duce la ndeplinire prezenta decizie.

 

 

Director                                                                                            Secretar

Prof. PETCU GRA?IELA                                                                      CHIRI?? FELICIA

 
Joomla SEO powered by JoomSEF


Creat si Administrat de DatMedia Romania